zadatak pH

GrayMeredith's picture

Izračunajte pOH rastvora koji u 250 cm3 sadrži 10 mgnatrijum-hidroksida.Disocijacija je potpuna. (Ar(Na)=23)

1)10

2)3

3)12

4)11

5)4

Rešenje je pod 2),ako može postupak,hvala unapred

sincosinus's picture

V=250cm3, m(NaOH)=10mg, M(NaOH)=40g/mol

c=n/v, n=m/M, n=2,5*10-4

c=2,5*10-4/250*10-3=0,001M

pOH=-log(OH), pOH=-log(1*10-3), pOH=3