Smeša soli

tesla8's picture

Smeša 1 g soli natrijum–fluorida i kalijum–bromida (NaF i KBr) stupa hemijsku reakciju sa hlorom,tom prilikom dobijeno je 0,9738 g proizvoda hemijske reakcije. Izračunati procenat natrijum–fluorida u smeši. Ar(Na) = 23; Ar(F) = 19; Ar(K) = 39,1; Ar(Br) = 80; Ar(C1) = 35,5. 

1) 0,75; 2) 75; 3) 0,25; 4)13 5) 25.

gowther's picture

Ovde je bitno uvideti koji halogeni element ima veću oksidacionu moć. Hlor ne može da istisne fluor iz soli i zbog toga ova reakcija nije moguća. Tako da gledamo samo reakciju:

2KBr + Cl2 = 2KCl + Br2

Ove je zbir masa KCl i Br2 jednak 0.9738, kao što je dato u zadatku. Preko stehiometrije odredimo masu KBr koja učestvuje u reakciji. Dobije se 0,75g. 

Dalje imamo: 1 g -------- 100%

                      1-0,75g ------- x%

i ovde dobijamo 25%, što je odgovor pod 5).

Znam da je pitanje postavljeno pre 4 godine, ali možda nekome bude od pomoći u budućnosti.