Karbidi

danica_d's picture

zašto je formula aluminijeva karbida Al4C3 . ako je karbidni ion C22- kako da Al4C3 ima tu formulu? 

Predrag Milosevic's picture

Ugljenik ima sarzu 4-....a Al 3+  tako da je molekula ili bolje reci kristalna struktura  neutralna.

danica_d's picture

Znaci C moze formirati anion C4-?

Ja mislila da je C u karbidima građen uvek od dva C atoma s 2- šaržom kao u CaC2.