Izracunati pomocu hemijske reakcije

Mare97's picture

Koliko se grama kisele soli dobija reakcijom fosfor III oksida i 10g kalijum-hidroksida?

milicaradenkovic's picture

P2O3+2Ca(OH)2---------------->2CaHPO3+H2O

n(baze)=m/Mr=10/74=0.135 mol

n(soli)=n(baze)=0.135 mol iz jednacine

m(soli)=n(soli)*Mr=0.135*120=16.2 g

Vlaja55's picture

Da nije P4O6 fosfor III oksid?Nisam siguran al mislim da je tako,a i reaguje sa K

milicaradenkovic's picture

Fosfor (III) oksid je formula P4O6 ili P2O3 kad imas da je oksidacioni broj O2-.

Glacka's picture

Ja isto imam problem sa ovim zadatkom nikako ne mogu da ga izjednacim,ako neko zna ,molim vas da napise reakciju.