pH rastvora

Gloria's picture

Ako je koncentracija HCl 10^-8 mol/dm3, koliki je pH rastvora?

Zanima me (uopsteno) kako se rade zadaci sa jako razblazenim rastvorima... Hvala unapred :D

milicaradenkovic's picture

c(HCl)=1*10(-8) mol/l

HCl------->H+ + Cl-

{H+}=c(HCl)=1*10(-8) mol/l

pH= -log{H+}=8

Gloria's picture

posto je u pitanju rastvor kiseline, pH mora biti u opsegu 0-7 jer je pH=8 bazan rastvor. 

milicaradenkovic's picture

Greska je u jednacini

{H+}u.={H+}1+{H+}iz HCl

{H+}1={OH-}=x

{H+} iz HCl =1*10(--8) kao sto sam ti napisala u prvom komentaru

Kw={H+}u.*{OH-}

{OH-}=x

1*10(-14)=x*(x*1*10(-8))

x*2+1*10(-8)*x-1*10(-14)=0 kada se resi kvadratna jednacina dobije se

x=9.5*10(-8)

{H+}=9.5*10(-8) mol/l pa je

pH=7