Zadadak iz organske -pomoc

andjela's picture

pri stapanju 2 g organske supstance sa Na sav prisutni sumpor je presao u natrijum sulfid.poslije cijedjenja filtratu je dodato par kapi sircetne kiseline i Pb(II)acetata u visku.pri tome se izdvojilo 2.24g Pb(II)sulfida .koliko % sumpora sadrzi organska supstanca ?

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da se zadatak radi a sledeci nacin

X+2Na------------------>Na2S

Na2S+Pb(CH3COO)2---------------->PbS+2CH3COONa

n(PbS)=ms/Mr=2.24/239=0.0094 mol

n(PbS):n(Na2S)=1:1

n(Na2S)=n(PbS)=0.0094 mol

n(X):n(Na2S)=1:1

n(X)=n(Na2S)=0.0094 mol

n(S)=n(X)=0.0094 mol posto nam nije data formula organske supstance pretpostavimo da imamo samo jedan atom S u formuli pa je masa

m(S)=n(S)*Mr=0.0094*32=0.3008 g

w(S)=m(S)/mr=0.3008/2=0.1504=15.04 %

andjela's picture

hvalaa