Reakcije oksido-redukcije

Anđelika's picture

Ako imam reakciju u kojoj učestvuju KMnO4 , H2SO4 i H2S, kako mogu da znam koji će biti proizvodi reakcije. Znam da je KMnO4 oksidaciono sredstvo , H2S redukciono a H2SO4 je u funkciji stvaranja kisele sredine. Znam da će se Mn+7 redukovati do Mn+2 , a S2- oksidovati verovatno do S0  ali opet mi nije jasno šta bi sve trebalo da nastane. 

Ili u slučaju reakcije KMnO4 sa viškom HCl. Opet znam šta se sve redukuje šta se oksiduje ali ostale proizvode reakcije ne mogu da pretpostavim. Postoji li neko pravilo, ili nešto slučno? Ne verujem da ću sve to morati nasumično raditi. Unapred hvala!

milicaradenkovic's picture

U reakciji KMnO4+H2SO4+H2S  Mn iz +7 ide u Mn2+ a S2- ide u S0

KMnO4+H2SO4+H2S--------------------->S+MnSO4+K2SO4+H2O

KMnO4+HCl----------->MnCl2+KCl+Cl2+H2O

Svi atomi koji su sa leve strane jednacine moraju da budu i sa desne strane jednacine.