Zadatak pomoc

andjela's picture

Izracunati duzinu dipola molekula HBr ,ako je l (H-Br)= 1,48 * 10 na -10 m,a veza ima 11 % jonski karakter.Naelektrisanje elektrona iznosi 1,602*10 na -19 C.

milicaradenkovic's picture

Da tebi nije dat dipolni moment jer koliko ja znam l je duzina dipola jedino ako ne gresim.

milicaradenkovic's picture

Jedino ako tebi nije receno u zadatku da se izracuna duzina dipola kada veza ima 11% jonski karakter

kada pretpostavimo da je veza u H-Br  100% jonska onda imamo

p=q*l=1.602*10(-19)*1.48*10(-10)=2.37*10(-29) C*m

2.37*10(-29)-------------------------100%

x------------------------------------------11%

x=2.37*10(-29)*11/100=2.607*10(-30) C*m

p1=l1*q

l1=p1/q=2.607*10(-30)/1.602*10(-19)=1.63*10(-11) m

andjela's picture

jeste,vjerovatno je greska u tekstu zadatka . Hvala