Neorganska hemija ppb

jovana96's picture

2,5l rastvora koja sadrze 710 ppb CaCl2 uparen je do 5 ml. Odrediti koncentraciju hlorida u dobijenom rastvoru u mmol/l?

milicaradenkovic's picture

V1=2.5 l y1=710 ppb=710*10(-6) g/l V2=5 ml

c1*V1=c2*V2

c1=y1/Mr=710*10(-6)/111=6.4*10(-6) mol/l

6.4*10(-6)*2.5=0.005*c2

c2=6.4*10(-6)*2.5/0.005=0.0032 mol/l CaCl2

CaCl2---------------------->Ca2+ + 2Cl-

c(Cl-)=2*c2=2*0.0032=0.0064=6.4 mmol/l

JasminaRah's picture

Jeli možda neko zna odgovor.. Iz navedenog naponskog niza (K, Na, Ca, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, H, Cu, Hg, Ag, Au ) možemo zaključiiti ... ?

milicaradenkovic's picture

Da elementi koji su levo od H mogu da istisnu H iz kiseline a koji su desno ne mogu.