Rastvori.

Marijax's picture

Koliko grama natrijum-nitrata sadrži 1l rastvora koji nastaje mješanjem 900 ml rastvora koncentracije 0,2 mol/l i 600 ml rastvora koncentracije 0,1 mol/l ?

milicaradenkovic's picture

n1(NaNO3)=c1*V1=0.9*0.2=0.18 mol

n2(NaNO3)=c2*V2=0.6*0.1=0.06 mol

nu(NaNO3)=n1(NaNO3)+n2(NaNO3)=0.18+0.06=0.24 mol

m(NaNO3)=nu(NaNO3)*Mr=0.24*85=20.4 g

Vu=V1+V2=900+600=1500 ml

20.4 g------------------------1.5 l

x g-----------------------------------1 l

x=20.4*1/1.5=13.6 g je NaNO3 u 1 l .