soli

NikolaM's picture

Napisati dobijanje kisele bazne i neutralne soli u reakciji Ba(OH)2 i H2SO4

milicaradenkovic's picture

Ba(OH)2+H2SO4--------------------->BaSO4+2H2O

BaSO4 - neutralna so

Ba(OH)2+2H2SO4------------------>Ba(HSO4)2+2H2O

Ba(HSO4)2 - kisela so

NikolaM's picture

A bazna so?

milicaradenkovic's picture

To nikako nisam mogla da spojim . Ako uspem napisacu ti.

andreicaa's picture

Bazna so će biti
2Ba(OH)2 + H2SO4 - > (BaOH)2SO4 + 2H2O