Razlaganje

jovaniccaelprezidente's picture

Potpunim razlaganjem 30 ml amonijaka nastaje koliko liktara vodonika?

1   0,015

2.   0,025

3    0,060

4    0,045

 5    0,075

milicaradenkovic's picture

2NH3------------------->N2+3H2

n(NH3)=V(NH3)/Vm=0.03/22.4=0.00134 mol

n(NH3):n(H2)=2:3

n(H2)=3*n(NH3)/2=3*0.00134/2=0.00201 mol

V(H2)=n(H2)*Vm=0.00201*22.4=0.045024 l i resenje je pod 4.