oksdo-redukcija

hemija994's picture

Da li neko može da mi napise postupak nalazenja koeficjenata u reakciji:

N2H4 + Ag+ OH---> N+ Ag + H2O

milicaradenkovic's picture

N2H4+4Ag+  + 4OH- -------------------->N2+4Ag+4H2O

N+2(+2e-)---------------->N0

OH- ------------------->H2O