Metali

maya's picture

1.Bakar ima gustoću 8,96g/cm3,a zlato 19,3 g/cm. Izračunaj koja zapremina zlata ima istu masu kao 1000cm3 bakra.

milicaradenkovic's picture

mr(Cu)=ro*V=1000*8.96=8960 g

mr(Cu)=mr(Ag)=8960 g

V=mr(Ag)/ro=8960/19.3=464 cm3 Ag

maya's picture

Hvala !

fluoer123321's picture

Šta su teški metali, a šta amfoterni metali? Navesti odgovarajuće primere. U grupu teški metala ubrajaju se koji metali? Zbog čega nije moguće izvesti neku zakonitost u pogledu njihovog biološkog efekta? Kako raste toksičnot ovih metala?Gde se teški metali deponuju posle resorpcije u krvi i koji fakotori utiču na proces njihovog raspoređivanja?Kako se dele teški metali?

milicaradenkovic's picture

Ukucaj na internetu teski metali i tamo ces sve naci i o tome sta su i o toksicnosti ima svega da ja ne pisem ovde.

fluoer123321's picture

, ajde kopiraj mi ovde ako te ne mrzi molim te

milicaradenkovic's picture

Ja to ne znam ako neko zna neka kopira pa da procitas.