Dva rastvora

MD's picture

Koje zapremine dva rastvora hlorovodonične kiseline koncentracija 0,1 i 0,5 mol/dm3 treba pomešati da bi se dobila 2dm3 rastvora koncentracije 0,2mol/dm3?

milicaradenkovic's picture

V1+V2=V3

V1*c1+V2*c2=c3*V3

V2=V3-V1

0.1*V1+0.5*(2-V1)=2*0.2

1-0.4=0.4*V1

V1=0.6/0.4=1.5 l 0.1 mol/l

V2=2-1.5=0.5 l 0.5 mol/l