Molski udeli

MD's picture

Naći molske udele rastvora koji sadrži 0,53 mola rastvorene supstance i 2,41 mola rastvarača.

milicaradenkovic's picture

w(rastvorene supstance)=ms/m(rastvora)

m(rastvora)=m(rastvaraca)+ms=0.53+2.41=2.94 mol

w(rastvorene supstance)=0.53/2.94=0.1803=18.03 %

w(rastvaraca)=m(rastvaraca)/m(rastvora)

w(rastvaraca)=2.41/2.94=0.8197=81.97 %