Neutralizacija i pH vrednost

Vuk Biljuric's picture

Za neutralizaciju 12cm3 rastvora HCl utroseno je 14cm3 rastvora KOH,koncetracije 0,1 mol/dm3. Koju vrijednost pH je imao rastvor HCl?

StojanovicStefan97's picture

KOH + HCl -> KCl + H2O

n(KOH) = n(HCl)

c(KOH)*V(KOH) = c(HCl)*V(HCl)

c(HCl) = 0,11667 mol/dm3

c(H+) = c(HCl) 

pH = -log(c(H+)) = 0,933