Elementi 1 grupe PSE

Mici's picture

Izracunati masu cvrstog NaOH koju treba dodati u 190cm3 18%rastvora H2SO4,cija je gustina 1,2 g/cm3,da bi se dobio rastvor koji ima vrijednost pH=0.Dodatak cvrstog NaOH ne mijenja zapreminu rastvora.Disocijacija je potpuna.

Hvala unaprijed

milicaradenkovic's picture

2NaOH+H2SO4-------------------->Na2SO4+2H2O

pH=0 pa je (H+)=1 mol/l

mr=ro*V=1.2*190=228 g

ms=w*mr=0.18*228=41.04 g

n(H2SO4)=ms/Mr=41.04/98=0.419 mol

n(NaOH)=2*n(H2SO4)=0.419*2=0.838 mol

H2SO4--------------------->2H+ + SO42-

n(H2SO4)=n(H+)/2=1/2=0.5 mol

n1(NaOH)=2*n(H2SO4)=2*0.5=1 mol

visak NaOH je 

n2(NaOH)=n1(NaOH)-n(NaOH)=1-0.838=0.162 mol

m2(NaOH)=m2(NaOH)*Mr=0.162*40=6.48 g

 

Vuk Biljuric's picture

U resenju pise da je 25,90g?

Pop.'s picture

Au Vuce, koji si ti policajac :D

Br. molova H2SO4 od 0,419 mol je dobar. Nakon toga:

[H+] = 1 mol/dm3, to reracunamo na 190 cm3 koliko mi imamo rastvora:

n(H+) = [H+] * 0,19 = 0,19 mol     sada to moramo da pretvorimo u H2SO4 koja daje H+ jone. Kako od 1 mol H2SO4 dobijamo 2 mola H+ :

n(H2SO4) = 1/2 n(H+) = 1/2 * 0,19 = 0,095 mol     Ovo je br molova kis koji treba da ostane da bi nam pH=0, a mi imamo 0,419 mol, pa je br molova kis koji treba da neutralisemo:

n(H2SO4) =0,419 - 0,095 = 0,324 mol       neutralisacemo je naravno sa NaOH

n(NaOH) = 2n(H2SO4) = 2*0,324 = 0,648 mol

m(NaOH) = n*M = 0,648 * 40 = 25,92 g

Vuk Biljuric's picture

Hvala Pope.Inace postoji razlika izmedju neznanja I ovoga gore sto si ti naveo;)

Pop.'s picture

Problem nastaje kada osoba resava puno zadataka, normalno je da ce doci po nekad do nekih previda. Svi mi pravimo greske. Ali ako se da konacno resenje mozemo da vidimo da smo nesto predvideli, na taj nacin malo bolje pogledamo sam zadatak i resimo ga na pravi nacin.

Ovo sve sto sam iskucao sada bilo je sa namerom da malo pogledamo stvari i iz drugog ugla :) Poz, Vuce :)