pH

Škola's picture

U 160 cm3 rastvora nalazi se 0,6*1020 potpuno disosovanih molekula perhloratne kiseline. Koliki je pH tog rastvora?

Rješenje: 3,2.

milicaradenkovic's picture

HClO4

1 mol-------------------------6*10(23)

x mol---------------------------0.6*10(20)

x=0.6*10(20)*1/6*10(23)=1*10(-4) mol

c(HClO4)=n/V=1*10(-4)/0.160=6.25*10(-4) mol/dm3

pH= -log{H+}

HClO4--------------------->H+ + ClO4-

{H+}=c{HClO4}=6.25*10(-4) mol/dm3

pH=3.2