ph

Vuk Biljuric's picture

Kako da izracunam koncetraciju vodonikovih jona ako znam da mi je ph=5,5?

milos niciforovic's picture

pH=-log(H+)

H+ je koncentracija vodonikovih jona u rastvoru

 

Vuk Biljuric's picture

Ali kako to da izracunam da pretvorim ph u koncetraciju?

milicaradenkovic's picture

Ako ti je dato pH a trazi se da izracunas koncentraciju izracunaces je na sledeci nacin

{H+}=10(na -pH)

Vuk Biljuric's picture

Znaci 10 na -5,5

milicaradenkovic's picture

Da.