jonski proizvod vode

milos niciforovic's picture

Molim vas,nisam bio na času kada se to obrađivalo,potrebna mi je pomoć.

Zadatak:Izračunati broj hidronijum jona u 250cm3 rastvora kalcijum-hidroksida koncentracije 5x10 na -5.Disocijacija je postepena.

 

milicaradenkovic's picture

Ca(OH)2----------------->Ca2+ + 2OH-

5*10(-5) mol-------------------------1 l

x mol------------------------------------0.25 l

x=5*10(-5)*0.25/1=1.25*10(-5) mol se nalazi u 1 l rastvora Ca(OH)2

c(OH-)=2*c(baze)=2*1.25*10(5)=2.5*10(-5) mol/l

Kw={H+}*{OH-}

{H+}=Kw/{OH-}=1*10(-14)/2.5*10(-5)=4*10(-10)

milos niciforovic's picture

Milice,mnogo vam hvala!!!!!!!!

milos niciforovic's picture

Milice,molim vas ,nešto mi nije jasno!Zašto se konc. OH- izjednačava sa konc.Ca(OH)2?Da li to ima veze sa konjugovanim parovima?U zadatku stoji hidronijum jon (H3O),ali mislim da je postupak isti,da li sam u pravu?

milicaradenkovic's picture

Iz jednacine se vidi da je c(OH-)=2*c(Ca(OH)2)

milos niciforovic's picture

Jonski proizvod vode može se napisati i kao:

Kw = (H3O+) x (OH-)

milos niciforovic's picture

Znam da se to vidi iz jednačine,ali me interesuje po kom pravilu se to izjednačuje.Zašto se ne izjednačuje sa Ca nego sa OH-?Ako možete da mi kažete razlog za to.

milicaradenkovic's picture

Zato sto se tebi traze joni OH- a ne Ca2+ pa se posmatra na osnovu OH- jona.

milos niciforovic's picture

Hvala puno!