Dipolni momenat

Marijax's picture

Dipolni momenat različit od 0 ima:

CO2, NH3, H2O, CH2Cl2, CHCl3.

Zašto? Šta znači to što je dipolni momenat 0?
Pop.'s picture

Voda ti je najkarakteristicnije jedinjenje koje ima dipolni momenat (mada mislim da u ovom slucaju sem vode to je i CHCl3)

Objasnjenje:

Imas CO2, strukturno napisano jedinjenje izgleda:

0 = C = O          O je elektronegaticniji i on privlaci elektrone blize sebi pa imas iznad njega δ+ (iznad oba atoma) a kako se ti elektroni udaljavaju od C on postaje δ-. I sada kada bi vektorima prikazala to "istezanje" tih elektrona imala bi za prvu vezu O = C bi smo obelezili vektorom →  a druga veza nam je C = O pa nam je vektro u suprotnom smeru ← i kako imamo iste veze ta dva vektora nam se skracuju (istog su pravca, inteziteta a suprotnih smerova) i dobijes dipolni momenat 0.

E sada slikom sa neta cu ti objasniti zasto za vodu nije 0

Kao sto vidis O privlaci elektrone ali kako nam geometrija H - O - H nije linearna vec "V" geometrija ova dva vektora se ne skracuju i dipolni momenat nije 0.

Iz istih razloga ne za NH3 = 0 imamo tri veze tj tetraedar ali ako bi ih nacrtala i racunala po ovom sistemu dobila bi 0. Tako i za CH2Cl2 jer imas samo dva vektora Cl koje ako nacrtamo na suprotnim krajevima Cl - C - Cl se opet potiru (H nisam crtao). Ali za CHCl3 imas 3 Cl atoma koji bi dali nepolaru vezu kao na slici

Nadam se da sam ti bar delimicno objasnio

Pop.'s picture

Ispravka za deo kod za CO2

Iznad O imas δ- a iznad C imas δ+

Pop.'s picture

Imam puno slovnih gresaha, mahom jer sam masio tastere ili permutovao slova :D ali jos jedna greska je ta da za NH3 treba da pise da nije jednako 0. Takodje postoji slika na netu, tj kada se nacrta (sa slobodnim el. parom) dobio bi se oblik koji nam preko vektora ne bi dao 0 i imali bi smo dipolni momenat razlicit od nule...

Marijax's picture

Okeej, hvalaa. :D