rastvori

tanja 24's picture
  1. Са колико воде се сме испрати талог калцијум-оксалата да губици услед растворљивости не прелазе 0,4 mg CaC2O4 ? Константа равнотеже растварања калцијум-оксалата: CaC2O4 (s)      Ca 2+(aq) + C2O4 2-(аq) износи 2,3х10-9 mol2/dm6. rešenje65,1 cm3
milicaradenkovic's picture

CaC2O4------------------>Ca2+ + C2O42-

Ksp={Ca2+}*{C2O42-}

{Ca2+}={C2O42-}=R

Ksp=R2

R=(koren(Ksp))=(koren(2.3*10(-9)))=4.79*10(-5) 

{Ca2+}=4.79*10(-5) mol/l

(CaC2O4)=(Ca2+)=4.79*10(-5) mol/l

m(CaC2O4)=0.4*10(-3) g

n(CaC2O4)=m(CaC2O4)/Mr=0.4*10(-3)/128=3.125*10(-6) mol

V=n(CaC2O4)/(CaC2O4)=3.125*10(-6)/4.79*10(-5)=0.0651 dm3=65.1 cm3