Ugljovodonici

Vuk Biljuric's picture

Sagorevanjem odredjene kolicine ugljovodonika nastaje 17,6g co2 I 9 g h2o. Odredi empirijsku formulu. Resenje je C2H5

milicaradenkovic's picture

CnH(2n+2)+O2----------------->CO2+H2O

n(H2O)=m/Mr=9/18=0.5 mol

n(CO2)=m/Mr=17.6/44=0.4 mol

n(C)=n(CO2)=0.4 mol

n(H)=2*n(H2O)=2*0.5=1 mol

n(H):n(C)=1:0.4/:0.4

n(H):n(C)=2.5:1/*2

n(H):n(C)=5:2 i formula je C2H5

Pop.'s picture

Kada i ja resim na moj nacin dobijem C2H5, samo bih voleo da znam koje to jedinjenje moze da ima takvu formulu...

milicaradenkovic's picture

To nije jedinjenje nego je to empirijska formula ako hoces da dobijes jedinjenje onda pomnozis sa 2 i dobijes butan C4H10.