Organska hemija , zadaci pomoc

jovanaaaa's picture

Jel moze neko da mi pomogne oko ovih zadataka?? :) 

 

1. Predstavite reakciju dobijanja distearo - oleina (napisite imena reaktanata) i proizvoda ove reakcije, napisite koja vrsta jedinjenja je distearo - olein.

2. Predstavite reakciju potpune hidrogenizacije palmito-linoil -palmitina i napisite ime dobijenog proizvoda.

3. a) Predstavite reakciju dobijanja sapuna: natrijum - staerata (Na je u Ia grupi) napisite imena reaktanata.

b) Objasnite strukturu molekula sapuna: polarni i nepolarni kraj i obelezite ih zaokruzivanjem u molekulu sapuna cije ste dobijanje predstavili.

4. a) Predstavite reakciju sapuna: kalijum - stearata (K je u Ia grupi) sa magnezijum - karbonatom MgCO3 iz tvrde vode, napisite ime dobijenog proizvoda.

b) Objasnite aktivnost sapuna pri pranju.

5. a) Predstavite formulu alkil - sulfonatnog deterdzenta i u njoj obelezite zaokruzivanjem polarni i nepolarni kraj.

b) Objasnite koja je prednost deterdzenta u odnosu na sapune.

6. a) Predstavite strukturnom formulom aciklicni oblik D-fruktoze , obelezite asimetricne ugljenikove atome zvezdicama (*) i objasnite kojoj vrsti ugljenih hidrata pripada na osnovu: slozenosti molekula, broja ugljenikovih atoma i funkcionalnoj grupi.

b) Predstavite strukturnom formulom: α-glukozu i u njoj obelezite anomerni ugljenikov atom zvezdicom (*) i objasnite razliku izmedju α i β - fruktoze.

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.