Rastvori

bb123su's picture

25 g natijum karbonata nalazi se u 500 cm3 kubnih rastvora,izracunaj koncentraciju CO3 2- jona,resenje je 1,5 koje ne mogu da dobijem :(

Pop.'s picture

A kakva je koncentracija u pitanju? Kolicinska? Koje su jedinice ovog resenja od 1,5? Ukoliko je mol/dm3 ni ja ne mogu da dobijem to resenje