koncentracija rastvora

danijela's picture

pri kojoj koncentraciji rastvora CH3COOH se 97% kiseline nalazi u obliku molekula ako je njena kons disocijacije na datoj tem 108*10<-5. odg0,02 hvala

Pop.'s picture

Prvo, uzecemo da si promasila znak zareza i ubola nulu pa je konstanta disocijacije 1,8*10-5 :) Dalje, imamo disocijaciju sirc kis

CH3COOH = CH3COO- + H+

Kaze nam se da pri nekoj konc imamo 97% u obliku molekula, odnosno da nam je 3% u obliku jona, ti znaci da:

[H+] = 0,03 [CH3COOH]    odnosno kako nam je [H+] = [CH3COO-] to se odnosi i na acetat jone. Kako su ove dve konc jednake mozemo da ih samo obelezimo sa slovom X (radi lakseg pisanja).

K(CH3COOH) = X2/[CH3COOH]

K(CH3COOH) = (0,03*[CH3COOH])2 / [CH3COOH]

K(CH3COOH) = 0,0009 * [CH3COOH]

[CH3COOH] = K/0,0009

[CH3COOH] = 0,02