Organska hemija

Vuk Biljuric's picture

U reakciji dimetil amina i benozoeve kiseline nastaje amid,derivat karboksilne kiseline???

milicaradenkovic's picture

CH3NHCH3+C6H5COOH-------------------->C6H5CONHCH3+CH3OH

Vuk Biljuric's picture

To je amid ustvari?

milicaradenkovic's picture

Da.