Joni

Milja95's picture

Koliko ima jona u 500cm3 destilovane vode??? Resenje treba da bude 1,07*10na -7

milicaradenkovic's picture

destilovana voda  ima pH=7  pa su joni 

(H+)=1*10(-7) mol/l