pKa,pKb

atomcic's picture

Kako da odredim najjacu ili najslabiju kiselinu na osnovu pKb ili Ka i tako tih stvari?

Npr.

1. Na osnovu pKb vrednosti navedenih konjugovanih baza,odrediti koja je od odgovarajucih kiselina najslabija?

pKb(CH3COO-)=9,20   pKb(H2PO4-)=11,90   pKb(NH3)=4,80  pKb(CO32-)=3,70  pKb(HCOO-)=10,20

milicaradenkovic's picture

 Ja mislim da je najslabija kiselina ona koja ima najmanje pKb i to je pKb(CO32-)  pa je kiselina HCO3-

trolololo lo's picture

npr.: pKb(CH3COO-)=9,20 => pKa(CH3COOH)=4,8 ;pKa+pKb=14

ako je pKa=4.8 onda je i pH=4.8

 

milicaradenkovic's picture

Ne pKa nema veze sa pH.

Pop.'s picture

Milica je u pravu. Kako je

pKb + pKa = 14

To znači da što ti je pKb veće to ti je vrednost za pKa manja. Što je pKa manje to je kiselina jača. To vidiš po formuli za pKa:

pKa = - log Ka

a ako napišeš izraz za Ka, vidiš da ti je Ka veće kada imaš veći stepen disocijacije (više produkata odnosno veću konc. jona). Jake kiseline dobro disosuju, pa moraju da imaju veću vrednost za Ka, ako imaju veću vrednost za Ka to znači da im je vrednost za pKa manja (zbog negativnog logaritma). A tebi najmanju vrednost za pKa ima ona supstanca koja ima najveću vrednost za pKb. Bar ja mislim da je tako :)

atomcic's picture

A sta kad mi je zadatak ovakav:

Koja od navedenih karboksilnih kiselina ima najvisu vrednost za pKa?

1) heksadekanska  2) propanska  3) etanska  4) metanska  5) oktanska

Ja sam mislila da kad je ovakav zadatak da bi onda bila oktanska,ali nije jer je resenje heksadekanska,ali ne znam zasto,kako.

Dino's picture

Zapamti,Ka ti je merilo jacine kiseline sto je vrednost Ka veca to je kiselina jaca i obratno,e sad obzirom da je pKa negativan logaritam od Ka to znaci da sto je pKa manji kiselina je jaca a sto je veci pKa ona je slabija.Konkretno u ovom primeru radi se o karboksilnim kiselinama,moras znati neka pravila po kojima se meri jacina ali npr sa povecanjem ugljovodonicnog niza jacina kiseline opada pa najduzi niz ima  heksadekanska samim tim je i najslabija a kao sto rekom najslabija ima najvecu vredonst za pKa.

Jolle.mix's picture

Kiselina ti slabi sa porastom broja C atoma. Zato je najslabija u tom zadatku heksadekanska.

atomcic's picture

Razumela sam :) hvala vam ljudi :*