Rastvori

Sara_Sara's picture

Koliko je cm3 rastvora magnezijum-sulfata količinske koncentracije 2 mol/dm3 potrebno za pripremanje 500 cm3 10% rastvora gustine 1,2 g/cm3? Hvala unapred! 

Boris's picture

Kada prebacis 10% rastvor na kolicinsku koncentraciju dobije da je

c'(MgSO4)=0.995mol/dm3

prilikom razblazivanja kolicina supstance se ne menja:

c*V=c'*V'

V=c'*V'/c

V=249.24 cm3

c i V su koncentracija i zapremina rastvora pre razblazivanja, a c' i V' su koncentracija i zapremina nakon razblazivanja.

Sara_Sara's picture

Nije mi jasno kako izracunas c'.

Boris's picture

c' je 10% rastvor gustine 1.2g/cm3

c'=gustina*0.1(deset od sto)/M(MgSO4)

Nena's picture

imas gustinu i zapreminu. i tako izracunas masu rastvora, znaci 

m= ro*V gde dobijes da je masa rastvora 600g

posto je rastvor 10% to znaci da u 100 g rastvora ima 10 grama rastvorene supstance, sto znaci

100:10=600:x ; x=60g

Mr(MgSO4)=120g/mol; 1 mol:120=x:60 x=0.5mol

c=n/V

V=n/c V=0.5/2=0.25dm3=250cm

 

Sara_Sara's picture

Mnogo vam hvala!