Izomerija

Marko955's picture

Koliko ima alifaticnih alkohola, strukturnih izomera butanala ? ..Ne razumem sta se trazi od mene, da pretvori butanal u butanol, pa onda da trazim ili sta ?

milicaradenkovic's picture

CH3CH2CH2CHO+LiAlH4----------------->CH3CH2CH2CH2OH

1) CH3CH2CH2CH2OH         butanol

2) CH3CH2CHOHCH3            2-butanol koji moze biti R i S

4) CH3CH(CH3)CH2OH         2-metil-1-propanol

5) CH3C(CH3)OHCH3            2-metil-2-propanol