Termodinamika

veriton's picture

U ravnoteznom sistemu:        2CO(g)  +  O2(g)     ⇔   2CO2(g)            ΔH  < 0

 

1)       Povecanjem koncentracije kiseonika koncentracija CO2 se:

         a) povecava

         b) ostaje nepromenjena

         c) smanjuje

 

2       Povecanjem pritiska koncentracija CO2 se:

         a) povecava

         b) ostaje nepromenjena

         c) smanjuje

Pop.'s picture

1) povećao si koncentraciju kiseonika, da bi se opet uspostavila ravnoteža sistem se pomera u desno tj. dolazi do povećanja konc. CO2. Imaš povećanu koncentraciju kiseonika, sistem pokušava da se vrati u ravnotežu tako što troši taj kiseonik, a troši ga u reakciji sa CO i zato se pomera ravnoteža u desno.

2) povećao si pritisak, to znači i da si smanjio zapreminu, kako si smanjio zapreminu sistem se pomera u desno, ide u smeru gde imaš manji br molova susptanci kako bi smanjio taj uticaj pritiska na sistem.