test 91/92 pH

IvanArsic's picture

U 50mL rastvora nalazi se u 3x10 na 20. potpuno disosvanih molekula perhlorne kiseline. Koliko je pH tog rastvora?

1.2

2.4

3.1

4.3

5.0

trolololo lo's picture

(N)3x10 na 20/(Na)6x10 na 23=(n)5x10 na -4mol

V=50ml=0.05dm3

C=n/V;C=0.0005mol/0.05dm3;C=0.01mol/dm3

pH=logC

pH=2