osobine rastvora (mrzenja)

Niki1995's picture

Ako se od navadenih supstanci naprave rastvori koji imaju isti temperaturu mrzenja, u kom ce rastvoru biti najveca koncentracija supstance(mol/kg)?
a, CaCl2
b, AlCl3
c, KNO3
d, saharoza
e, Na3PO4
Resenje pod d. Hvala!

milicaradenkovic's picture

Da jeste resenje je pod d jer je to neelektrolit i i =1 a svi ostali su elektroliti.