puferi

atomcic's picture

U acetatni pufer,u kome je odnos koncentracija kiseline i konjugovane baze 1:1,dodata je neka baza tako da je izreagovalo 20 % odgovarajuce komponente pufera.Nakon dodatka baze u rastvoru pufera:

1) koncentracija CH3COOH raste

2) koncentracija H+ se ne menja

3) koncentracija H+ opada

4) koncentracija Hraste

5) koncentracija CH3COO- opada

milicaradenkovic's picture

CH3COOH+CH3COONa

CH3COOH+NaOH-------------------->CH3COONa+H2O pa se smanjuje koncnetracija {H+} i resenje je pod 3.