Kiseline i baze

Vesna's picture

U kom nizu se nalaze samo one kiseline koje bi u reakciji sa bazama mogle dati samo dva tipa soli: jednu kiselu i jednu neutralnu?

1.sulfitna,fosfitna,karbonatna,sulfidna,oksalatna

2.fosfatna,sulfitna,karbonatna,hloratna,nitratna

3.sulfitna,fosfitna,karbonatna,oksalatna,perhloratna

4.nitritna,sulfidna,ugljena,fosfatna,jodidna

Na osnovu čega to određujem?

milicaradenkovic's picture

Resenje je pod 1 jer su to sve dvokisele baze sa 2 H atoma u sebi.

Pod 2 nije zbog hloratne, fosfatne i nitratne kiseline, pod 3 nije zbog perhloratne kiseline, pod 4 nije zbog nitritne, jodidne i fosfatne kiseline.