Neorganska hemija

Vuk Biljuric's picture

Pri sagorevanju 1g glukoze oslobodi se 15,49Kj.Koliko se toplote oslobodi pri sagorevanju 2 mola glukoze??Mr od glukoze je 180

milicaradenkovic's picture

n(glukoze)=m/Mr=1/180=0.0055555 mol

0.0055555 mol-----------------------15.49 kJ

2 mol----------------------------------x kJ

x=2*15.49/0.0055555=5576.4 kJ