ph odredjivanje

goranspax's picture

Izracunati pH vrednost pufera koji sadrzi 0.4 mol/dm3 CH3COOH I 0.7 mol/dm3 CH3COONa (Ka=1.8x10(-5) resenje 5.0

milicaradenkovic's picture

Ka={H+}*{CH3COO-}/{CH3COOH}

pH=pKa+log{CH3COOH)/{CH3COO-}

pKa= -logKa= -log{1.8*10(-5)}=4.74

pH4.74+log0.4/0.7=4.74+0.26=5