ugljovodonici

nata.peach's picture

na 5,6g alkena P adira se 16g broma. katalitičkom hidrogenizacijom alkena P nastaje zasićeni ugljovodonik R, koji u svom molekulu nema sekundarnih C-atoma. alken P je:____________?????

milicaradenkovic's picture

CnH2*n+Br2----------------------->CnH2*nBr2

n(Br2)=m/Mr=16/160=0.1 mol

n(alkena)=n(Br2)=0.1 mol

Mr=m/n(alkena)

Mr=5.6/0.1=56 g/mol

Mr=n*Ar*(C)+2*n*Ar(H)

56=12*n+2*n*1

56=14*n

n=56*14=4 i to je buten