Rastvori

Tropke's picture

Koliko je potrebno dodati ml vode u 20ml vodenog rastvora koji u 1L sadrzi 50g kalijum-hlorida da bi se dobio rastvor koji u 1L sadrzi 10 kalijum-hlorida?

milicaradenkovic's picture

c=n/V

n1(KCl)=m/Mr=10/74.5=0.134 mol

c1=n1/v1=0.134/1=0.134 mol/l

n(KCl)=m1/Mr=50/74.5=0.67 mol

c=0.67/1=0.67 mol/l

0.67 mol-------------------1 l

x mol------------------------0.02 l

x=0.02*0.67/1=0.0314 mol/l

c*V=c1*V1

V1=c*V/c1=0.67*0.02/0.134

V1=0.1 l=100 ml pa je zapremina vode

V(vode)=V1-V=100-20=80 ml