Rastvori,procenat

goge's picture

Koliko procenata kiseonika ima rastvor koji sadrži 0,1 mol NaOH u 1000g vode? (Na-23)

milicaradenkovic's picture

n(NaOH)=n(O)=0.1 mol

m=n(O)*Mr=0.1*16=1.6 g

w(O)=m(O)/(m(O)+m(vode))

w(O)=1.6/(1000+1.6)=0.00159=0.159 %

 

mtoplica's picture

Nije tacno 0.159%, imaju sledeci ponudjeni odgovori

1) 0,16

2) 0,4

3) 1.6

4) 8,87

5) 88,7 ,

a resenje je pod 5) .

milicaradenkovic's picture

Izvini nisam uzela u obzir kiseonik iz vode

18 g vode-----------------------16 g O2

1000 g vode-----------------------x g O2

x=1000*16/18=888.89 g O2

mr=1000+4=1004 g jer 4 potice od NaOH

40 g-----------------------1 mol

x g-----------------------------0.1 mol

x=40*0.1/1=4 g NaOH

w(O2)=m(O2)/mr=888.89/1004=0.885=88.5 %

milicaradenkovic's picture

Samo da dodatm kada sledeci put postavis zadatak napisi i resenje da nepisem postupak ako nije tacan.

mtoplica's picture

Opet greska.

18 g vode-----------------------16 g O2

1000 g vode-----------------------x g O2

x=1000*16/18=888.89 g O2

x=888.888889, tj. 888,88 g

mr=1000+4=1004 g jer 4 potice od NaOH

mr=1000+1=1001 

w(O2)=m(O2)/mr=888.89/1004=0.885=88.5 %

w(O2)=m(O2)/mr=888.88/1001=0.887x100=88.7%

 

mtoplica's picture

Nisam ja napisala zadatak, vec goge.

milicaradenkovic's picture

Jeste mozes i tako da izracunas gde je mr=1000+1.6=1001.6 pa da dobijes 88.7 % a mozes i da saberes mase kiseonika iz NaOH i vode i da uzmes da je mr=1004 i opet dobijes 88.7 %

mtoplica's picture

888.88/1001=0.887=88.7%

888.88/1004=0.885=88.5%

To nikako nije isto. I dobije se 88.5 ako je mr=1004, a ne 88.7

Nadam se da mi je digitron ispravan.

milicaradenkovic's picture

m(O2)=888.89+1.6=890.49

w(O2)=890.49/1004=88.7 %  ili

w(O2)=888.89/1001.6=88.7 % . Izvini zaboravila sam u prethodnom komentaru da saberem mase pa je zato ispalo 88.5.

mtoplica's picture

Ok. Sada vec ima vise smisla.. :)