Maseni udio u otopini

zzzzzzeeeeee's picture

Koliki je maseni udio natrijevog hidroksida u otopini koja se dobije miješanjem 400 grama 15% NaOH, 160 ml vode i 40 grama NaOH ?

Rezultat:16,6%

milicaradenkovic's picture

ms=m(naOH)+m1(NaOH)

m1(NaOH)=w*mr=400*0.15=60 g

ms=40+60=100 g

m(vode)=ro*V=160*1=160 g

mr1=m(vode)+mr+m(NaOH)=160+400+40=600 g

w(NaOH)=ms1/mr1=100/600=0.166=16.6 %

zzzzzzeeeeee's picture

Mnogo vam hvala :)

Pokušaj's picture

Šta predstavlja ova m1 masa, zašto se računa?
 

Alastor's picture

U zadatku je dato 40 grama NaOH, tu je reč o "čistom" natrijum-hidroksidu. Ali je dat i rastvor natrijum-hidroksida, tu je NaOH pomešan s vodom, dakle nije sam.

Milica je sa m1 obeležila masu NaOH u rastvoru.