enolatni anjon

banj00's picture

Koje od navedenih jedinjenja ne moze da gradi enilatni jon. 1 acetaldehid 2aceton 3 trimetil acetaldehid 4 acetofenon 5 metil keton video sam da jedinjenja koja stvaraju ove ankone moraju imati kiseonik dvostrukom vezom vezan za neki c atom da bi ta veza presla izmedju dva c atoma ali ovde svako jedinjeje ima tu dvostruku vezu

milicaradenkovic's picture

Da bi se gradio enolatni jon mora da molekul ima slobodne H atome

1. acetaldehid gradi enolatni jon jer imas slobodne H atome jer je formula CH3CHO

2. aceton takodje ima slobodne H jone  CH3COCH3

3. trimetilacetaldehid je resenje jer on nema slobodne H atome

4. acetofenon gradi enolatni jon jer on ima slobodne H atome C6H5COCH3

5. metilketon i on oma slobodne H atome i gradi enolatni jon CH3CO