Test

ibrahim 123's picture

Koja od navedenih tvari ne sadrži sumpor ?

proteini

modra galica

triacilgliceroli

gips

milicaradenkovic's picture

Resenje je triacilgliceroli jer se oni sastoje od glicerola i masnih kiselina.