masne kiseline

ibrahim 123's picture

Nezasićena masna kiselina:

palmitinska

stearinska

linoleinska

oktadekanska

milicaradenkovic's picture

Nezasicene masne kiseline su one koje imaju dvostruke veze u strukturi

Resenje je linoleinska kiselina.