priprema za prijemni

Almaaa's picture

Rastvorljivost Mg(OH)2 na 291,16 K je 1,7·10-4 mol/dm3. Izračunati proizvod rastvorljivosti Mg(OH)2?

milicaradenkovic's picture

Mg(OH)2------------------>Mg2+ + 2OH-

Ksp={Mg2+}*{OH-}=4*R3

{Mg2+}={OH-}=R

Ksp=4*(1.7*10(-4))3=1.96*10(-11) mol3/dm9