Osnovni zakoni hemije

masall's picture

Zapremina od 1 dm3 nekog gasa (n.u.) ima masu 3.612g.Kolika je gustina  tog gasa prema vazduhu i kolika je njegova molska masa?

aksabg's picture

Pri normalnim uslovima 1mol gasa ima zapreminu 22,4dm3 (ovo ti je jako bitno za resavanje zadataka).

1dm3:3,612g=22,4dm3 (1mol):x

x=80,9088g/mol

E sad za gustinu, osnovna jedinica za gustinu je kg/m3, a gustina vazduha je 1,29 kg/m3 (wiki), 1dm3=0,001m3, a 3,612g=0,003612kg=>ro=3,612kg/m3, pa zakljucujemo da je gustina ovog gasa 2,8 puta veca od gustine vazduha.

Naravno da smo odmah mogli da zakljucimo da je g/dm3 isto sto i kg/m3, ali ja sam hteo postepeno.

P.S. Postoji i formula V=Vn*n(V - zapremina gasa , n - broj molova, Vn=molska zapremina pri n.u=22,4dm3)

Ako nesto nije jasno pitaj.

masall's picture

Jasno mi je,hvala :)