aldehidi i ketoni

Vesna's picture

33. Koliki je oksidacioni broj hiralnog ugljenikovog atoma u gliceraldehidu?

plus 4

-1

plus 1

0

-3

 

milicaradenkovic's picture

CH2OHCHOHCHO

Oksidacioni broj hiralnog C atoma je CHOH=0

C+1+1-2=0

C=0