Оксидо-редукционе реакције

Dimitrije94's picture

Средите коефицијенте у оксидо-редукционој реакцији:

___PbS+___O2=___PbSO4+___O2

Да ли знак једнако значи да је реакција повратна или је она неповратна? Можете ли да напишете једначине редокс-система и на основу тога одредите коефицијенте. Ако може детаљно објашњење, пошто ми је ово први пут да сам налетео на реакцију у којој најмањи однос између реактаната није правилан без обзира што задовољава закон одржања масе.

milicaradenkovic's picture

PbS+O2<------------->PbSO4+O2

Kada je znak jednakosti reakcija je povratna ali ja mislim da ti nije tacna jednacina jer kod  ove reakcije nemoze da od O2 nastane O2. Verovatno je reakcija 

PbS+2O2<------------>PbSO4

S(-2)(-8e-)---------->S(6+)/1

O2(0)(+2e-)------------->O4(2-)/4

 

Dimitrije94's picture

Извини. Овако гласи једначина реакције:

___PbS+___O3=___PbSO4+___O2

milicaradenkovic's picture

PbS+4O3-------------->PbSO4+4O2

S(2-)(-8e-)--------------->S(6+)/1

O3(0)(+2e-)------------------>O4(2-)/4

Dimitrije94's picture

Не разумем последњи ред:

O3(0)(+2e-)------------------>O4(2-)/4

Видим да су оксидациони бројеви кисеоника у озону 0, а у сулфату -2, али не разумем шта је O4. Зар не би требало да пише 4O? Мислим да једначина редокс система треба да буде изједначена (и да број електрона буде тачан):

O3(0)+6е-----> 3О(-2) или можда

O(0)+2е- -----> O(-2)

milicaradenkovic's picture

O4 je iz sulfata . Tako sam napisala jer mi je lakse kada pisem koeficijente posle u jednacini. Ako ti je lakse napisi 

O(0)(2e-)----------->O(2-)/4

 

adnaa's picture

Izjednačiti: kalijum permanganat + željezo (II) sulfat+ sulfatna kiselina, nastaje mangan (II) sulfat + željezo (III) sulfat+ kalij sulfat + voda.
Hvala unaprijed :)

milicaradenkovic's picture

2KMnO4+10FeSO4+8H2SO4--------------->5Fe2(SO4)3+2MnSO4+K2SO4+8H2O

Mn7+(+5e-)---------------->Mn2+/2

2Fe2+(-2e-)------------------->2Fe3+/5

Igor Majkic's picture

moze li mi neko reci zasto se stavlja odmah ispred Fe koef. 2?

milicaradenkovic's picture

Zbog gvozdje (III) sulfata.